تاثیر دین در تحولات فرهنگی - 2
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:53:00
تاریخ: دوشنبه, 01 ارديبهشت 1393
2014-04-21
بررسی روند تحولات ایران و جهان در آغاز پیدایش آیین بهایی با حضور دکتر مهوش شاهق و سهیل زبرجدی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامه دوم اردیبهشت 4/21...