تاثیر دین در تحولات فرهنگی-1
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:15:59
تاریخ: يكشنبه, 31 فروردين 1393
2014-04-20
بررسی روند تحولات ایران و جهان در آغاز پیدایش آیین بهایی با حضور دکتر مهوش شاهق و سهیل زبرجدی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامه اول اردیبهشت 4/20...