همسایه - عید دیدنی
بخش: همسایه
مدت: 00:09:29
تاریخ: جمعه, 01 فروردين 1393
2014-03-21
ویژه نوروز - عید شما مبارک - صد سال به از این سالها
عید دیدنی همسایه های پائینی و بغلی از همسایه بالائی و گفتگو در مورد مراسم عید و عید دیدنی و چهارشنبه سوری و سیزده بدر
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
ويژه برنامه نوروزی (1)...