همسایه - مطبوعات
بخش: همسایه
مدت: 00:53:00
تاریخ: پنجشنبه, 15 اسفند 1392
2014-03-05
همسايه پائينى: من از طرفدارای پروپاقرص مطبوعات ورزشی ام اما این دلیل نمیشه که اعتماد من بی جواب بمونه ها!! همسایه بغلی: من تو مجله ها فقط دنبال سرگرمی ام! گاهی آدم دلش می خواد فارغ از همه چیز بشینه و با خوندن مجله ها استرس زندگی رو فراموش کنه. همسایه بالایی: اولین مجله ایران به دوره قاجار برمیگرده اما با وجود سابقه طولانی مطبوعات در ایران این پدیده هنوز از آزادی کامل در بیان حقایق برخوردار نیست.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 اسفند - 3/6...