گزارش کنفرانس حق حیات و کیفر مرگ
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:53:00
تاریخ: پنجشنبه, 01 اسفند 1392
2014-02-20
گزارشی از کنفرانس حق حیات و کیفر مرگ که در ماه ژانویه در کلن آلمان برگزار شد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 اسفند - 2/20...