همسایه - آزادی بیان
بخش: همسایه
مدت: 00:53:00
تاریخ: پنجشنبه, 01 اسفند 1392
2014-02-20
"همسايه پائينى: حال و روز ما روزنامه نگارها همیشه همین بوده تا حرفی زدیم که نقد حکومت بوده همیشه زدن و بستن و بردن. پس اصل آزادی بیان چی میشه؟ همسایه بغلی: مهم نیست چقدر ادعای روشنفکری می کنیم وقتی میرسه به خط قرمزها هممون پشت مرزای باورای سنتیمون سنگر میگیریم انگارنه انگار که ما نسل جوون باید سردمدار تغییر بعضی باورهای اشتباه باشیم. همسایه بالایی: با وجود اینکه آزادی بیان زیان هایی هم دارد اما امروزه همه اندیشمندان به این نتیجه رسیدند که آزادی بیان لازمه رسیدن به یک جامعه چند صداییست و راهی است موثر برای اصلاح باورهای غلط."

برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 اسفند - 2/20...