همسایه - بازيها
بخش: همسایه
مدت: 00:11:14
تاریخ: پنجشنبه, 24 بهمن 1392
2014-02-13
"همسايه پائينى: بايد اين موضوع درك بشه كه با تغيير شرايط بازى ها هم تغيير كرده
همسايه بغلى: زياده روى تو بازى كردن و درك نكردن موقعيت هر كارى باعث عكس العمل مقابل بازى شده
همسايه بالايى: بازي نياز بشره و ادم تو هر سني به بازي احتياج داره ولى هدف بازي درسنين مختلف متفاوته و بعضى ها همه ى زندگيشون بازي كردن و نقش بازي كردنه"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 24 بهمن - 2/13...