همسایه قسمت ششم - مهاجرت و پناهندگی
بخش: همسایه
مدت: 00:10:29
تاریخ: پنجشنبه, 10 بهمن 1392
2014-01-30
همسایه پایینی: من همیشه شیفته خارج رفتن بودم اما وقتی رسیدم اینجا فیلم بدجوری یاد هندوستان کرد. همسایه بغلی: از شهر و محله ام خوشم میومد بودن با دوستا و فامیلم برام بهترین لحظه ها بود. مثل کابوس بود اون روزی که بابام اومد و گفت باید بریم. همسایه بالایی: مهاجرت فقط یه کوچ یا تغییر جغرافیایی نیست در اکثر موارد باعث یک تحول روحی و فکری میشه.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 10 بهمن - 1/30...