همسایه قسمت پنجم - زیبایی
بخش: همسایه
مدت: 00:10:51
تاریخ: جمعه, 04 بهمن 1392
2014-01-24
همسایه پایینی: هرچی برای من زیباست لابد یه جورایی زیباییه یا یه جایی زیباست دیگه! همسایه بغلی: مفهوم زیبایی و زن با هم پیوند ناگسستنی دارند. مگه برای همه ما خوش تیپی یکی از ملاک های انتخاب همسر نیست؟ پس چرا انکارش می کنیم؟ همسایه بالایی: توجه به زیبایی های ظاهری نباید ما رو از زیبایی های درونیمون غافل کنه.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 3 بهمن - 1/23...