همسایه قسمت چهارم - فرار مغزها
بخش: همسایه
مدت: 00:53:00
تاریخ: پنجشنبه, 26 دی 1392
2014-01-16
همسایه بالایی: فرار مغزها یا فرار نسل ها؟ همسایه بغلی: آیا فشارها و سخت گیری بر خانم ها یکی از علل فرارنخبگان زن جامعه ی ما نیست؟ همسایه پایینی: بهتر نیست که افراد آزاد باشند تا محل زندگی خود را خودشان تعیین کنند؟ شما چه فکر می کنید؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 دی - 1/16...