لحظه های ناب - این برنامه "نگرش منفی"
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:08:41
تاریخ: پنجشنبه, 19 دی 1392
2014-01-09
از بی اعتنایی ها په احساسی می کنید؟ چه به ذهنتون میاد؟ آیا فکر می کنید شاید این افراد از بودن با من لذت نمیبره؟ آیا می خواد دوستیش رو با من قطع کنه؟ افکار ما احساسمون را می سازه و احساس ما روی رفتار ما تاثیر میذاره. علت این افکار و پیش داوری ها چیست؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 دی - 1/9...