از باکو تا بلمانت - قسمت دوم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:22:24
تاریخ: پنجشنبه, 19 دی 1392
2014-01-09
مستند "از باکو تا بلمانت" از درون زندگی به ظاهر آرام و روزمره وحید خاضع دریچه ای میگشاید به گذشته پر حادثه و خاطرات تکان دهنده بهائیان در ایران. قسمت دوم شامل روایت هایی است از جمله جریان قتل دکتر برجیس در کاشان.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 دی - 1/9...