لحظه های ناب - این برنامه "دهن بینی"
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:09:43
تاریخ: پنجشنبه, 12 دی 1392
2014-01-02
چقدر حرف دیگران بر شما تاثیر می گذارد؟ چقدر بخاطر بقیه نظر خود را عوض می کنید؟ چقدر باور دارید که گرخواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو؟ آیا می شود همه را راضی کرد؟ شاید شما فرد دهن بینی باشید یا با فرد دهن بینی زندگی کنید.برای حل این مشکل چه باید کرد؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13 دی - 1/2...