از باکو تا بلمانت - قسمت اول
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:22:00
تاریخ: پنجشنبه, 12 دی 1392
2014-01-02
"ازباکو تا بلمانت با کارگردانی راشین فهندژ" - قسمت نخست

مستند "از باکو تا بلمانت" از درون زندگی به ظاهرآرام وحید خاضع دریچه ای میگشاید به گذشته پر حادثه و خاطرات تکان دهنده بهائیان در ایران. قسمت نخست دیداری است صمیمانه در منزل او که به داستان مهاجرت خانوا

برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13 دی - 1/2...