همسایه قسمت دوم - ازدواج
بخش: همسایه
مدت: 00:13:51
تاریخ: پنجشنبه, 12 دی 1392
2014-01-02
مسئله "ازدواج" را از نگاه سه همسایه شاهد باشید. مشکلاتی که بر سر راه ازدواج هاست، ایده آلها، توقعات و مسائلی از این دست از دید همسایه ها.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13 دی - 1/2...