لحظه های ناب - این برنامه "هم دلی"
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:53:00
تاریخ: پنجشنبه, 05 دی 1392
2013-12-26
او هیچ وقت منو درک نمیکنه. نمی فهمه من چی می گم. از احساسات من خبر نداره.... این ها جملاتی هستند که از زوج های جوان شنیده می شود. مشکل عدم درک متقابل و عدم احساس همدلی مسئله ایست بسیار رایج و باعث دوری خانواده ها. مهارتهای همدلی را در این برنامه از زبان دکتر ادیب راد بشنوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 دی - 12/26...