همسایه قسمت اول - ورزش
بخش: همسایه
مدت: 00:11:03
تاریخ: پنجشنبه, 05 دی 1392
2013-12-26
ورزش موضوعیست که از نگاه "همسایه" به آن پرداخته خواهد شد. مشکلات مربوط به امور ورزشی، نگاه ستاره محور، مشکلات ورزش زنان و حاشیه های ورزشی از جمله مسائلی است که همسایه های این برنامه درباره آن نظر خواهند داد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 دی - 12/26...