لحظه های ناب - این برنامه "مخالفت"
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:09:28
تاریخ: پنجشنبه, 28 آذر 1392
2013-12-19
ممکنه دورواطراف ما کسانی باشند که با همه چیز مخالفند با دیدگاههای سیاسی و اجتماعی ما با تمام پیشنهادات ما. شاید ما هم همینطور باشیم! آیا تا به حال شده از کسی بشنوید که: تو با همه چیز مخالفی! همراهان این افراد چه حسی دارند؟ آیا شما جزو این افراد هستید؟ در این برنامه لحظه های ناب دکتر ادیب راد به راههای مختلفی برای بهبود این مسئله اشاره می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 28 آذر - 12/19...