بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه
بخش: موسیقی
مدت: 00:03:20
تاریخ: پنجشنبه, 14 آذر 1392
2013-12-05
بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه با اجرای متین و میثاق اسحاقی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 14آذر - 12/5...