آشنایی با یک هنرمند
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:53:00
تاریخ: پنجشنبه, 30 آبان 1392
2013-11-21
در این بخش با هنرمند موسیقی دان شادی طلوعی والس آشنا خواهیم شد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 آبان - 11/21...