"موسیقی نردبانی برای ترقی روح است" - قسمت دوم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:53:00
تاریخ: پنجشنبه, 30 آبان 1392
2013-11-21
در این برنامه نگاهی می کنیم به زندگی موسيقي دان های حرفه ای كه اثرروحانی موسیقی بر انسانها برای آنها مهم است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 آبان - 11/21...