نگاهی به تغییرات جامعه در عرصه برابری
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:53:00
تاریخ: پنجشنبه, 30 آبان 1392
2013-11-21
بخشی دیگر از مجموعه "بسوی جامعه بهتر" در این برنامه با تجربیات افرادی آشنا می شویم که جهت ترقی زنان در روستای خود تلاش می کنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 آبان - 11/21...