بسوی جامعه ای بهتر - این برنامه: تجارب زندگی روستایی و شهری
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:22:32
تاریخ: پنجشنبه, 23 آبان 1392
2013-11-14
در این برنامه با تجربیات افرادی آشنا می شویم که جهت رفاه شهر و روستای خود و اطرافیانشان تلاش می کنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 23 آبان - 11/14...