دنیای جوانان - برنامه دوم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:12:18
تاریخ: پنجشنبه, 16 آبان 1392
2013-11-07
"موسیقی نردبانی برای ترقی روح است" -  قسمت اول
در این برنامه نگاهی می کنیم به زندگی موسيقيدان های حرفه ای كه اثر روحانی موسیقی بر انسانها برای آنها مهم است."
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 آبان - 11/7...