بسوی جامعه ای بهتر- مجتمع آموزشی "عصر جدید"
بخش: موسیقی
مدت: 00:22:49
تاریخ: پنجشنبه, 09 آبان 1392
2013-10-31
در این برنامه با فعالیت ها و هدف های دبیرستان و مرکز تربیت معلم "عصر جدید" در پنج گینی هندوستان آشنا می شویم و مشاهده خواهیم کرد که چگونه با بهره گیری از فن آوری های آموزشی و از طریق تعلیم و تربیت تلاش می شود رشد و رفاه در جامعه بوجود آید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 آبان - 10/31...