دنیای جوانان
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:10:55
تاریخ: پنجشنبه, 02 آبان 1392
2013-10-24
"دنيای جوان" نگاهی است به زندگی جوانان و اثرات مثبت و اميدواركننده در زندگی ایشان. اولین برنامه نفوذ مادیات در زندگی جوانان را بررسی كرده و نشان می دهد چطور می توان با آن مبارزه كرد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 آبان - 10/24...