جک در لیبریا
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:10:37
تاریخ: پنجشنبه, 02 آبان 1392
2013-10-24
با جک همراه می شویم تا فیلمی کوتاه از فعالیت بهائیان در لیبریا را شاهد باشیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 آبان - 10/24...