به سوی جامعه‌ای بهتر
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:22:40
تاریخ: پنجشنبه, 02 آبان 1392
2013-10-24
در این برنامه بازهم با تجربه ی مردمان روستای دیگری از هندوستان آشنا می شوید که جهت رفاه روستای خود و روستاهای اطراف تلاش می کنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 آبان - 10/24...