به سوی جامعه‌ای بهتر
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:22:32
تاریخ: پنجشنبه, 25 مهر 1392
2013-10-17
در این قسمت از برنامه "به سوی جامعه‌ای بهتر" با فعالیتهای عام المنفعه‌ای که توسط نوجوانان در یکی‌ از روستاهای واقع در شمال هندوستان اجرا میشود آشنا میشوید. این روستا که کاربیگا نام دارد برنامه‌های خاصی‌ برای تواندهی این نوجوانان دارد که الهام بخش آنها برای اجرای چنین اقداماتی می‌باشد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 مهر- 10/17...