مرزهای یادگیری - 4
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:23:05
تاریخ: پنجشنبه, 18 مهر 1392
2013-10-10
برنامه‌ای که مشاهده خواهید کرد گوشه‌ای از تجربیات و یادگیری های افرادی که برای ترقی مادی و روحانی جامعه خود تلاش می کنند را به تصویر می‌کشد. این قسمت: هند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 18 مهر- 10/10...