بهایی ها در ایران
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:08:32
تاریخ: پنجشنبه, 11 مهر 1392
2013-10-03
گزارشی از جلسه نمایش فیلم "بهایی ها در ایران" محصول تلویزیون بی بی سی و گفتگو پیرامون آن به همت موسسه کارنگی در شهر واشنگتن دی سی امریکا.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11 مهر- 10/3...