جوان
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:05:27
تاریخ: پنجشنبه, 17 مرداد 1392
2013-08-08
برای چی به این دنیا اومدم؟ کارم چیه؟ حرفم چیه؟ من خسته ام از این جدال نابرابر. فردا در انتظار منه اما من خسته از این فرداهام..این بخش کوتاه به مناسبت روز جوان کاریست از شاهرخ کوهستانی با اجرای ایمان .
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 17 مرداد - 8/8...