پروفسور کرنل وست
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:53:00
تاریخ: پنجشنبه, 10 مرداد 1392
2013-08-01
پروفسور کرنل وست، در دیدار با بستگان یکی‌ از زندانیان بهایی ایران، دیدگاه‌های خود را در مورد آزار و اذیت بهائیان در ایران بیان می‌‌کنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 10 مرداد - 8/1...