سفر حضرت عبدالبهاء به امریکا
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:54
تاریخ: پنجشنبه, 30 خرداد 1392
2013-06-20
به مناسبت نود و هفتمین سالروز سفر حضرت عبدالبهاء به امریکا عده ای از بهائیان واشنگتن دی دسی و اطراف آن در گردهم آیی در صدد برآمدند که سفری به برخی نقاط این شهر که توسط حضرت عبدالبهاء بازدید شده بوده کرده و اطلاعات بیشتری از این سفر به دست آورند. با ما همراه شوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 خرداد - 06/20...