میوه لوتوس: عبادت و خدمت
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:17:37
تاریخ: پنجشنبه, 16 خرداد 1392
2013-06-06
اصول روحانی نقشی‌ محوری در تکامل جوامع انسانی‌ دارند. درک صحیح و عمیق از این اصول فرد را قادر می‌‌سازد تا به پیشرفت و تکامل فردی همچنین تحولات اجتماعی کمک کند. برنامه‌ای که مشاهده خواهید کرد با به تصویر کشیدن عبادتگاه بهائی در شهر دهلی‌ نو در هندوستان، به بررسی‌ این موضوع می‌‌پردازد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 خرداد - 06/06...