نغمه های سرزمین من
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:26:01
تاریخ: پنجشنبه, 02 خرداد 1392
2013-05-23
موسیقی ایرانی، در فراز و نشیب تاریخ، همدم ما بوده، ولی گاهی سازش شکسته و صدایش خاموش شده... مُروری بر تاریخ موسیقی ایرانی
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 خرداد- 05/23...