سرودی به زبان اسپانیایی
بخش: موسیقی
مدت: 00:02:33
تاریخ: جمعه, 16 فروردين 1392
2013-04-04
سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی با هنرنمایی علی یوسفی، نسیم یوسفی، پم هیل و گوستاف بسونگو
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 17 فروردین - 04/4...