نغمه های سرزمین من
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:26:01
تاریخ: جمعه, 09 فروردين 1392
2013-03-28
موسیقی ایرانی در فراز و نشیب تاریخ همدم ما بوده ولی گاهی سازش شکسته و صدایش خاموش شده... مروری بر تاریخ موسیقی ایرانی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 10 فروردین - 03/29...