نوروز 1392
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:09:26
تاریخ: جمعه, 02 فروردين 1392
2013-03-21
گزارشی از فستیوال نوروزی شهر رستون ویرجینیا که با برنامه ریزی خانم شهره عاصمی وبه همت ایرانیان ساکن در محدوده ی شهر واشینگتن برگزار می شود
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 3 فروردین - 03/22...