نوروز 1392
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:06:15
تاریخ: جمعه, 02 فروردين 1392
2013-03-21
گزارشی ازیک مراسم نوروزی در بین تاجیک ها
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 3 فروردین - 03/22...