نوروز 1392
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:10:10
تاریخ: پنجشنبه, 01 فروردين 1392
2013-03-20
در این داستان نوروزی با چند جوان بهائی که در آخرین روز ايام روزه دارى، برای عید نوروز آماده می شوند آشنا خواهید شد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 فروردین - 03/21...