نوروز 1392
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:08:40
تاریخ: پنجشنبه, 01 فروردين 1392
2013-03-20
گزارشی از بزرگداشت نوروز و بازدید از منشور کوروش در یکی از موزه های اسمیت سونین در شهر واشینگتن
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 فروردین - 03/21...