برنامۀ 2 فروردین - 03/21
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:08
تاریخ: پنجشنبه, 01 فروردين 1392
2013-03-20
لبخندی ،هرچند نه از ته دل، عیدی ما برای "
کودکانی که در بندند یا مادران وپدرانشان در بندند
به همه ی کسانی که داغ عزیزی دارند یا در حسرت دیدارند
وبه همه ی هم وطنانی که نور امیدی همیشه در دل دارند
عید شما مبارک
طراحی برنامه ها با شاهرخ و مونا و وفا به همراه مردم شهر

 

حاجی فیروز و نگاهی به نمایش سیاه بازی
موسیقی و رقص همراه با آوا باورز و گروه های رقص
گزارش از بزرگداشت نوروزو بازدید از منشور کوروش در یکی از موزه های اسمیت سونین شهر واشینگتن
".و تبریکات نوروزی شما از سراسر دنیا

 

برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: