داستان آنیتا
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:07:16
تاریخ: جمعه, 18 اسفند 1391
2013-03-07
این فیلم کوتاه داستان "آنیتا" دختری روستایی است که با تلاش و پشتکار به آرزوهایش جامۀ عمل میپوشاند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 17 اسفند - 03/7...