آموزش زیر آتش
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 06 بهمن 1391
2013-01-24
تحصیلات عالیه امری است که امروز بهاییان ایران از آن‌ محروم می‌‌باشند و به دلیل تلاش برای دست یافتن به این حق بدیهی‌ و اولیه، یعنی‌ حق تحصیل، دچار بی‌ مهری و مجازات از جانب دولت متبوع خویش می‌‌شوند. این تلاش همچنین بیانگر ایستادگی بهائیان ایران در مقابل ظلم و جور در جهت رسیدن به حقوق حقّه خویش و دیگر هموطنان می‌‌باشد. مستند "آموزش زیر آتش" تلاش و تقلای بهائیان ایران در امر تحصیلات عالیه را به تصویر می‌‌کشد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 بهمن‌ - 01/24...