نمی توانید عشق مرا خاموش کنید
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:09:25
تاریخ: جمعه, 08 دی 1391
2012-12-27
آنها در فقیرترین منطقۀ شهر زندگی می‌کردند، جایی که از رفتن به آن تا آنجایی که ممکن است پرهیز می‌کنید. ولی کودکانی که در آن منطقه زندگی می‌کنند چاره‌ای ندارند در این محل به دنیا آمده‌اند. امّا یک روز همه چیز تغییر پیدا کرد. گروهی برای کمک به آنان به محل زندگیشان آمدند و با فعالیت‌های انسان‌دوستانه خود شادی و امیدی تازه درقلب کوچک این بچه‌های نازنین به وجود آوردند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7 دی - 12/27...