نغمه های سرزمین من
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:26:01
تاریخ: جمعه, 01 دی 1391
2012-12-20
موسیقی ایرانی، در فراز و نشیب تاریخ، همدم ما بوده، ولی گاهی سازش شکسته و صدایش خاموش شده... مُروری بر تاریخ موسیقی ایرانی
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 آذر - 12/20...