فعالیتهای جامعه ی بهائی در هندوستان
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:09:36
تاریخ: پنجشنبه, 26 ارديبهشت 1392
2013-05-16
این بخش کوتاه نمونه ای از فعالیتهای جامعه ی بهائی هندوستان می باشد که در تمام دنیا در حال انجام است. در این قسمت با کلاسهای کودکان جلسات دعا و نیایش و حلقه های مطالعاتی به طور مختصر آشنا می شوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 26 ارديبهشت - 05/16...