فعالیتهای جامعه ی بهائی در هندوستان
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:09:36
تاریخ: جمعه, 24 آذر 1391
2012-12-13
این بخش کوتاه نمونه ای از فعالیتهای جامعه ی بهائی هندوستان می باشد که در تمام دنیا در حال انجام است. در این قسمت با کلاسهای کودکان جلسات دعا و نیایش و حلقه های مطالعاتی به طور مختصر آشنا می شوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 23 آذر - 12/13...