لورا بارنی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:06:46
تاریخ: جمعه, 10 آذر 1391
2012-11-29
در این بخش منا خادمی نتایج تحقیقات خود دربارۀ زندگی "لورا بارنی" را با ما درمیان میگذارد. لورا خانم امریکایی است که در مدت زمانی که عبدالبهاء در امریکا بود به طرح سوالاتی از ایشان پرداخت و حاصل مکالماتشان را در کتابی با عنوان مفاوضات منتشر کرد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 آذر- 11/29...